Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Vatikanas patvirtino naujai išrinktą Fokoliarų judėjimo vadovę

Sausio 31 d. Fokoliarų judėjimo prezidente buvo išrinkta iš Šventosios žemės kilusi Margaret Karram. 359 balsavimo teisę turintys Generalinės asamblėjos dalyviai iš viso pasaulio, skyrė jai daugiau nei du trečdalius balsų.

Po įkūrėjos Chiaros Lubich ir Marijos Voce, kuri ką tik baigė dvi kadencijas, ji yra trečioji judėjimui vadovausianti prezidentė.

Rinkimų rezultatus vakar, vasario 1-ąją, patvirtino Vatikano pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija, kaip tai numato Fokoliarų judėjimo įstatai.

Margaret Karram yra 58-erių metų arabė, krikščionė katalikė. Gimusi Haifoje, studijavo judaizmą Los Andželo (JAV) žydų universitete. Yra ėjusi įvairias atsakingas pareigas Fokoliarų judėjime Los Andžele ir Jeruzalėje. Bendradarbiavo komisijose ir organizacijose, kurios puoselėja trijų monoteistinių religijų dialogą, tokiose kaip Šventosios žemės Katalikų ordinarų asamblėjos tarpreliginio dialogo komisija bei Izraelio Tarpreliginės koordinacinės taryba (ICCI). 14 metų darbavosi Italijos generaliniame konsulate Jeruzalėje.

Nuo 2014 metų ji dirbo Tarptautinio fokoliarų judėjimo centre, kur buvo paskirta patarėja Italijai ir Albanijai; kuravo dialogą tarp katalikiškųjų bažnytinių judėjimų ir naujųjų bendruomenių.

Moka arabų, hebrajų, italų ir anglų kalbas. Drauge su žydų mokslininke ir tyrinėtoja Yiska Harani 2013 metais Margaret Karram buvo įteiktas „Mount Zion Award“ apdovanojimas už pastangas siekiant susitaikymo ir dialogo tarp skirtingų kultūrų ir religijų.

2016 metais apdovanota Tarptautine šv. Ritos premija už tai, kad kasdieniame gyvenime puoselėjo dialogą tarp krikščionių, žydų, musulmonų, izraeliečių ir palestiniečių.

Vatikano atstovų dokumente išreiškiamas tikėjimas, kad naujoji prezidentė sugebės savo užduotį atlikti „ištikimai, tarnystės ir Bažnyčios dvasia, judėjimo bei visuotinės Bažnyčios narių labui“.

Remiantis Bendraisiais įstatais, judėjimo prezidentė yra renkama iš pašvęstųjų, amžinuosius įžadus davusių fokoliarių ir visada bus moteris. Ji – kaip rašoma – yra „Judėjimo vienybės ženklas“. Tai reiškia, kad prezidentė atstovauja didelei religinę, kultūrinę, socialinę ir geografinę įvairovę atspindinčiai žmonių grupei.

Fokoliarų judėjimo koprezidentu išrinktas bei patvirtintas ispanas kunigas Jesus Moranas, šias pareigas pratęsiantis jau antrą kadenciją.

Fokoliarų dvasingumas vienija žmones 182 pasaulio šalyse, 5 kontinentuose. Jie tęsia judėjimo įkūrėjos Chiaros Lubich pastangas skleisti žmonių brolystę kaip krikščioniškos žinios šerdį, kurią apibendrina evangelinė frazė: „Tėve, tegul visi bus viena“ (Jn 17, 21).

Italijoje 1943-iaisiais kilęs katalikiškas judėjimas jungia įvairių krikščioniškų konfesijų, religijų ir net religinių įsitikinimų neturinčius žmones vienam bendram tikslui – siekti žmonijos šeimos vienybės.

 
Gyvenimo Žodis

Fokoliarų Judėjimas kilo iš gyvenimo Dievo Žodžiu, nušvitusiu visiškai naujai Antrojo Pasaulinio karo metu. Žodžiai, kuriuos daugelis ir anksčiau buvo girdėję tūkstančius kartų, įgijo – ne be ypatingos Dievo dovanos dėka – niekada anksčiau nepatirtą realumą ir jėgą. Vieno žodžio įgyvendinimas praktikoje padėjo geriau suprasti kitus žodžius, o pastangos įgyvendinti vieną po kito – pradžioje kas savaitę, vėliau kas mėnesį – sužadino grandininę reakciją, kuri šiuo metu pasiekė visas pasaulio šalis.

Kas mėnesį yra publikuojama viena Šventojo Rašto frazė su komentaru, padedančiu lengviau ją pritaikyti kasdieniame gyvenime. Spausdinamas, transliuojamas per radiją, televiziją ir internetą, Gyvenimo žodis pasiekia keletą milijonų žmonių. Gyvendami šiuo žodžiu žmonės tarsi sudaro pasaulinio masto tinklą ir – dažnai tyloje – perkeičia savo gyvenamąją aplinką, siekdami galutinio tikslo – visuotinės brolystės.

„Parodyk man savo kelius, Viešpatie, pamokyk mane apie savo takus“ (Ps 25 [24],4).

Ši psalmė kalba apie žmogų, kuris jaučiasi apsuptas pavojų ir grėsmių. Jis trokšta atrasti teisingą kelią, kuris jį pagaliau atvestų į saugią vietą. Į ką kreiptis pagalbos?

Skaityti daugiau...
 
Gyvenimo Žodžio komentaras

„Jei iškeltume absurdišką hipotezę, jog visos pasaulio Evangelijos galėtų būti sunaikintos, mes norėtume taip gyventi, kad savo gyvenimu iš naujo parašytume Evangeliją“. Toks reiklus įsitikinimas lydėjo gyvenimą tų, kurie įvairiais būdais prisiartino prie Fokoliarų Judėjimo nuo pat jo ištakų, kai per Antrąjį pasaulinį karą „griuvo viskas“. Su ypatingu dėmesiu buvo gyvenama vienu Evangelijos žodžiu po kito. Tai buvo „drabužis“, kuriuo vos pabudus apsirengiama. Jis buvo nešiojamas širdyje ir įgyvendinamas kur ir kada tik įmanoma.

Chiara Lubich tai liudijo begalę kartų, pasakodama patrauklias istorijas apie iš to kylančius vaisius, atradimus, poveikį. Atskirų žmonių ar grupių atsivertimus, kurių ji nebijojo vadinti „revoliucijomis“.

Skaityti daugiau...
 
Chiaros Lubich 100-metis

Šiemet sukanka 100 metų nuo Chiaros Lubich – Fokoliarų Judėjimo įkūrėjos – gimimo.

Chiara Lubich – ypatinga asmenybė, savo gyvenimą paskyrusi vienybei ir brolybei. Jos mokymas, pasklidęs po visą pasaulį, ir šiandien keičia žmonių gyvenimus, įkvepia siekti bendrystės, ugdo naują požiūrį į teologiją, ekonomiką, teisę, mediciną, pedagogiką ir t. t.


Mielieji,

Atsižvelgdami į dabartinę Koronaviruso situaciją, turime atidėti balandžio 25 d. Chiaros minėjimą. Planuojame jį perkelti į rudenį. Taip pat ir Marijapolio data kol kas nėra aiški. Apsispręsime, kai pasibaigs karantinas.

O dabar pasistenkime gerai gyventi dabartinę akimirką, kiekvienas savo vietoje, su šalia esančiais žmonėmis; tai unikali galimybė kurti ir nuolat atkurti santykius tarp mūsų. Nepamirškime taip pat apsižvalgyti aplinkui, gal kam nors reikia mūsų dėmesio, palaikymo, pagalbos.

Linkime giliai išgyventi ateinančios Didžiosios Savaitės slėpinius. Tebūnie tai džiaugsmo patirtis, kuri be abejo šioje situacijoje mums visiems bus labai prasminga. Liekame su kiekvienu jūsų ir laukiame jūsų žinių.

Jūsų Fokoliarai


 
Marijos Voce, Fokoliarų Judėjimo prezidentės žinia Judėjimo bendruomenei visame pasaulyje kovo 14d., Chiaros Lubich mirties metinių proga

Niekas negali mums sutrukdyti mylėti.

Brangieji, džiaugiuosi, kad kaip tik šiandien, kovo 14 d. – Chiaros gimimo Dangui dieną, šiemet, kai švenčiame jos šimtąjį gimtadienį, galiu kreiptis į jus visame pasaulyje.
Nuo metų pradžios mes džiaugiamės daugybe nepaprastų renginių, kurie vyko ir tebevyksta visame pasaulyje ir kelia didelį žiniasklaidos susidomėjimą tiek Chiaros asmeniu, tiek tuo, ką sužadino Charizma jos didelėje šeimoje. Tikrai daugelis sutinka Ciarą.
Mes norėtume, kad šventė tęstųsi daugybe renginių, susitikimų, veiklų, konferencijų ir Eucharistijos šventimų bendruomenėse. Tačiau mes gerai suprantame, kad scenarijus pasikeitė.
Koronaviruso sukelta epidemija verčia daugelį mūsų planetos šalių imtis drastiškų priemonių, kad užkirstų kelią jos plitimui. Šiuo metu veiksmingiausios priemonės yra izoliacija ir fizinis atstumas, draudžiami bet kokie susibūrimai ir vieši renginiai, net liturginės šventės Italijoje sustabdytos.
Laimei iš Kinijos, kurią kelias savaites su jauduliu stebėjome, pasirodo pirmieji mažiau dramatiški ženklai, tiek užkrėtimų, tiek mirčių skaičius žymiai mažėja, ir tai teikia vilties; tačiau čia, Italijoje ir kitose pasaulio šalyse, padėtis vis dar yra labai rimta.
Puikiai žinome, kad koronavirusas nėra vienintelė grėsmė, su kuria susiduria žmonija. Aš galvoju apie vykstančius konfliktus, pavyzdžiui Sirijoje, apie migrantus, priverstus bėgti iš savo šalių, apie senas ir naujas epidemijas kai kuriose Afrikos šalyse.
Žinoma, daugeliui iš mūsų, dabar gyvenančių izoliuotai - aš taip pat dabar kalbu su jumis iš namų - tai visiškai nauja patirtis. Juk mes esame pašaukti bendrystei ir vienybei, ir tai akivaizdžiai matyti iš daugybės šio skausmingo laikotarpio vaisių, kurie mane pasiekia. Didžiulis ačiū! Jūs esate gyvas liudijimas, kad net ir ekstremaliomis sąlygomis niekas negali iš mūsų atimti Dievo ar sutrukdyti mums mylėti.
Yra daugybė būdų, kuriais galime pasiūlyti kitiems palaikymą ar paguodą, visų pirma malda. Mes galime imtis daugiau meilės veiksmų: telefono skambučio, „WhatsApp“ žinutės, el. laiško ..., kad niekas nesijaustų vienišas: nei tie, kurie užsidarę namie, nei ligoniai, nei tie, kurie gydo, rūpinasi, ir guodžia visus kenčiančius dėl šios situacijos padarinių. Trumpai tariant: būkime kūrybingi, pasitelkime vaizduotę... Galime mokytis iš jaunimo patirčių, kuriomis jie dalinasi ne tik socialiniuose tinkluose.
Tik tokiu būdu, tik pasidalinę meilės gestais, kuriuos visada galime daryti, užsikrėsime vilties antivirusu, brolystės antivirusu.
Tai truks dienas, o gal savaites ar net mėnesius... - to mes negalime pasakyti. Tačiau praeis. Ir jei mes gerai išgyvensime šį laiką, iš naujo atrasime galingą ir gyvą Jėzaus buvimą Evangelijoje, brolyje, Jėzuje tarp mūsų, kurį net per atstumą galime išlaikyti mūsų didelėje šeimoje; ir visų pirma mylint skausmą, kuriame mes atpažįstame Apleistąjį Jėzų - „Chiaros Dievą“, kaip mėgsta sakyti Trento vyskupas. Jame taip pat susitiksime su Chiara ir mokinsimės žvelgti į kiekvieną situaciją jos akimis. Mes taip pat galėsime pakartoti Chiaros ir jos draugių patirtį, kurios, „pagautos“ Dievo ir jo meilės, beveik nepastebėjo nei karo, nei jo pabaigos; ta realybė, kurią jos išgyveno, buvo stipresnė už viską. Viskas prasidėjo nuo šio naujo tikėjimo Dievo meile.
Ir šiandien būkime tikri, kad viskas yra Meilė ir jei liksime vieningi maldoje ir meilėje visiems, mes prisidėsime skleidžiant viltį ir prikeliant pasaulį.
Ir tai bus geriausias būdas paminėti Chiarą, bei švęsti jos ir mūsų Idealą.
Aš pasilieku su jumis visais, kur bebūtumėte!

Žiūrėti video su angliškais subtitrais.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 9