Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Parama

Mielieji,

nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Judėjimą 1,2 % pajamų mokesčio. Dalį paramos panaudojome Gyvenimo Žodžio leidybai, kita dalimi norime prisidėti prie knygos apie Chiara Luce Badano spausdinimo ir leidybos.

Ir šiais metais labai tikimės Jūsų palaikymo ir paramos, kuri padės skleisti vienybės dvasią mūsų šeimose, Bažnyčioje ir visuomenėje.

Maloniai prašome skirti Fokoliarų Judėjimo reikmėms 1,2 % savo pajamų mokesčio, sumokėto praėjusiais metais. Nuoširdžiai dėkojame!

Jūsų fokoliarai

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos prašymo formą FR0512 (4)

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt/;

2. Atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512(4) :

  1. 1-4 laukeliai: asmeniniai jūsų duomenys
  2. 5 laukelis: mokestinis laikotarpis: 2020
  3. Pažymėti 6S laukelį įrašant „X“ ženklą
  4. E1 laukelis: 2 (Gavėjo tipas)
  5. E2 laukelis: 192064511 (Gavėjo identifikacinis numeris). Tai Fokoliarų judėjimo Lietuvoje kodas.
  6. E4 laukelis: mokesčio dalies dydis (kokią 1,2% dalį norite skirti mūsų Judėjimui)
  7. E5 laukelis pildomas nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau nei vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai. (Įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai. Šiais metais galima paramą skirtį iki 2024 metų).

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!