Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Parama

Brangūs bičiuliai,

maloniai prašome skirti Fokoliarų Judėjimo Lietuvoje išlaikymo reikmėms 1,2 % savo pajamų mokesčio, sumokėto praėjusiais 2019 metais.

Paramą galite

  1. pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512.v.04) elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);
  2. įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI;
  3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512(4) :

  1. 1-4 laukeliai: asmeniniai jūsų duomenys
  2. 5 laukelis: mokestinis laikotarpis: 2019
  3. Pažymėti 6S laukelį įrašant „X“ ženklą
  4. E1 laukelis: 2 (Gavėjo tipas)
  5. E2 laukelis: 192064511 (Gavėjo identifikacinis numeris). Tai Fokoliarų judėjimo Lietuvoje kodas.
  6. E4 laukelis: mokesčio dalies dydis (kokią 1,2% dalį norite skirti mums)
  7. E5 laukelis pildomas nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau nei vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai. (Įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai. Šiais metais galima paramą skirtį iki 2023 metų).

Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!