Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Pasitikėkite Viešpačiu amžiais, nes Viešpats – amžiais tverianti Uola!“ (Iz 26,4).