Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2013 09 „Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“ (1Jn 3,18).

„Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“ (1Jn 3,18).

Tai šv. Jono žodžiai. Jis įspėja savo bendruomenes saugotis tų, kurie žodžiais aukštino tikėjimą į Jėzų, tačiau to tikėjimo nelydėjo darbai. Priešingai, darbai buvo laikomi nereikalingais ar nenaudingais, tarsi Jėzus jau būtų visa atlikęs. Toks jų tikėjimas buvo tuščias ir bergždžias, nes nepapildė Jėzaus veikimo tuo būtinu indėliu, kurio iš kiekvieno mūsų Jis prašo.

„Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“.

Mylėti darbais. Tikrasis tikėjimas, sako apaštalas, yra tas, kuris paliudija save, tokia meile, kokia Jėzus mus mylėjo ir kokios mus mokė. Pirmasis šios meilės bruožas yra konkretumas. Juk Jėzus mylėjo mus ne gražiomis kalbomis. Jis buvo tarp mūsų darydamas gera, gydydamas visus, būdamas visiškai prieinamas tiems, kurie kreipdavosi į jį – pradedant nuo pačių silpniausių, skurdžiausių, labiausiai atstumtų – ir atiduodamas savo gyvybę už mus.

„Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“.

Be to, sako apaštalas, mes turime mylėti ne tik darbais, bet ir tiesa. Krikščioniška meilė, stengdamasi virsti konkrečiais darbais, įkvėpimo semiasi meilės tiesoje, kurią randa Jėzuje; siekia atlikti darbus, atitinkančius Jo jausmus ir Jo mokymą. Tad turime mylėti pagal Jėzaus mums parodytas gaires ir matą.

„Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“.

Tad kaip gyventi šio mėnesio gyvenimo Žodžiu? Jo žinia yra labai aiški. Tai kvietimas į krikščionišką autentiškumą, kurį Jėzus taip pabrėžė. Argi ne šito labiausiai laukia ir pasaulis? Argi netiesa, kad pasaulis šiandien nori matyti Jėzaus meilės liudytojų?

Tad mylėkime konkrečiai, o ne žodžiais, pradėdami nuo kuklių patarnavimų, kurių kasdien prašo mus supantys artimieji.

Ir mylėkime tiesa. Jėzus visada veikė pagal Tėvo valią; taip pat ir mes turime visada veikti pagal Jėzaus žodį. Jis nori, kad atpažintume jį patį, esantį už kiekvieno artimo. Išties, tai, ką mes darome kiekvienam, jis laiko padarytu sau. Be to, jis nori, kad mylėtume kitus kaip save pačius, ir kad mylėtume, pasiruošę net gyvybę atiduoti vienas už kitą.

Tad mylėkime taip, kad ir mes būtume Jėzaus įrankiai pasaulio išgelbėjimui.

Chiara Lubich (1988 m. gegužė)

atsisiųsti

paaugliams

jaunėliams

vaikams