Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2014 05 Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5,20).

Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5,20)

Tai Pauliaus paraginimas korintiečiams, kylantis iš didžiojo skelbimo, visos Evangelijos širdies: Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį (2 Kor 5,19).

Ant kryžiaus, per Jo Sūnaus mirtį, Dievas mums davė didžiausią savo meilės įrodymą. Per Kristaus kryžių Jis sutaikino mus su savimi.

Ši pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa yra ypač aktuali šiandien. Visa žmonija laukia šio apreiškimo: taip, Dievas savo meile yra arti visų ir kiekvieną karštai myli. Mūsų pasaulis išsiilgęs šios žinios, tačiau galėsime ją paskelbti, tik jeigu pirmiau patys ją paskelbsime ir pakartosime sau, jeigu jausimės šios meilės apglobti, nors gal viskas ir verstų galvoti priešingai.

Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“

Šis tikėjimas Dievo meile negali pasilikti paslėptas mūsų viduje, kaip puikiai paaiškina Paulius: Dievas įpareigojo mus vesti kitus į susitaikinimą su Juo (plg. 2Kor 5,18). Paliko kiekvienam krikščioniui didelę atsakomybę – liudyti Dievo meilę savo kūriniui. Kaip?

Visas mūsų elgesys turėtų įtikinamai liudyti tą tiesą, kurią skelbiame. Jėzus aiškiai pasakė, kad prieš nešant atnašą prie aukuro, reikia eiti pirmiau susitaikyti su broliu ar seserimi, jeigu jie turi šį tą prieš mus (plg. Mt 5,23-24).

O tai svarbu mūsų bendruomenių viduje, šeimose, grupėse, draugijose, Bažnyčiose. Esame pašaukti sugriauti visas kliūtis, kurios trukdo žmonėms ir tautoms suartėti.

Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“

„Kristaus vardu“ – reiškia – „Jo vietoje“. Būdami Jo vietoje, gyvendami su Juo ir kaip Jis, mylėsime vieni kitus, kaip Jis mus mylėjo, be uždarumo ir išankstinio nusistatymo, atviri priimti ir įvertinti teigiamas mūsų artimojo vertybes, pasiruošę paaukoti gyvybę vieni už kitus. Tai yra Jėzui brangiausias įsakymas, skiriamasis krikščionių ženklas, galiojantis ir šiandien, kaip pirmųjų Kristaus sekėjų laikais.

Gyventi šiuo žodžiu reiškia tapti taikintojais.

Taigi kiekvienas mūsų veiksmas, kiekvienas mūsų žodis, kiekvienas mūsų poelgis, jei bus prisodrintas meilės, taps tarsi Jėzaus. Būsime kaip Jis džiaugsmo, vilties, santarvės ir taikos liudytojais, tai yra, su Dievu sutaikinto pasaulio (plg. 2 Kor 5,19), kurio laukia visa kūrinija.

Chiara Lubich (1997 m. sausis)

atsisiųsti

paaugliams

jaunėliams

vaikams