Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.“ (Apr 3,20)

Jaunimas
Jaunuoliai

„ Visada labai pasitikėjau jaunuoliais; tai pasaulio ateitis! Jie sukurti dideliems idealams ir moka radikaliai jais sekti. Labiausiai juos patraukia Evangelijos, virstančios gyvenimu ir įgyvendinančios tai, ką žada, atradimas. Juos žavi suvienytojo pasaulio idealas.“ /Chiara Lubich/

Skaityti daugiau...
 
Paaugliai

„Gen 3 siekia labai aukštų tikslų… Jo nariai remiasi ne tik savo jėgomis, bet pirmiausia dangaus, Dievo jėgomis. Jie pastebėjo, kad pasaulio istorijoje didžiausių pėdsakų paliko šventieji, paskui kuriuos sekė minios, kurie atvedė daugybę žmonių pas Dievą, kurie socialiai pakeitė pasaulį. Ir štai ką Gen nariai įsidėjo į savo galvas. Jie nori būti – nenustebkite! – šventųjų karta.“ /Chiara Lubich/

Skaityti daugiau...
 
Vaikai

Įvairiomis iniciatyvomis ir pirmiausia liudijimu vaikai sugeba perteikti evangelinį idealą bendraamžiams. Jų evangelinė laikysena paveikia suaugusiųjų širdis.

Skaityti daugiau...