Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi“ (Mt 16, 24).

Fokoliarų judėjimo centras
Adresas:
Žiemos g. 12
Vilnius
01215
Lietuva

Telefonas: (+370-5) 2153505
Faksas: (+370-5) 2153505
http://www.fokoliarai.lt

Informacija: Žirgo g. 1 - 32, Vilnius 10221