Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba.“ (Rom 12, 10)

Tautos ir kultūros


Tautos ir kultūros

Atkurti žmonijos šeimos vienybę gerbiant kiekvieno asmens teises ir tapatybę siekia visi gyvenantys vienybės dvasingumu. Todėl tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu organizuojami tautų ir kultūrų tarpusavio pažinimo susitikimai, susitaikinimo, taikos ir brolybės renginiai.
Skirtingų rasių, kultūrų, tautų, religijų ir įsitikinimų žmonių broliškas sugyvenimas liudijamas per dialogą, įtraukiantį didžiausias pasaulio religijas: islamą, judaizmą, budizmą, induizmą ir kitas tradicines religijas.

Skaityti daugiau...