Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

GYVENIMAS DĖL SUVIENYTOS ŽMONIJOS

Chiara

Šių metų kovo 14 dieną minime penktąsias Chiaros Lubich iškeliavimo į Dangų metines. Ji buvo Dievo įrankis Veikime, kurio – kaip ji sakė – „partitūra buvo parašyta Danguje“. Iš tamsių Trento miesto slėptuvių Antrojo Pasaulinio karo metu pasklido evangelinio gyvenimo žinia, šiandien skelbiama nuo pasaulio žiniasklaidos stogų.
Vilniuje, kovo 14 d., ketvirtadienį, 18.00 val., Dievo Gailestingumo šventovėje Šv. Mišias aukojo apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams Luigi Bonazzi kartu su vyskupu Arūnu Poniškaičiu ir kunigu Vytautu Insoda. Nuncijaus pamokslas nušvietė Chiaros vaidmenį bažnyčioje, buvo įterpta ir jos meditacijų. Po Šv. Mišių, 19.30 val., Signatarų namuose, vyko iškilmingas minėjimas.

Šiais metais norime prisiminti ir pristatyti Chiarą Lubich kaip moterį, kuriančią brolybę visose žmonijos gyvenimo sferose: religinėje, socialinėje ir politinėje.

Minėjimas įvyko dviejuose Lietuvos miestuose: Vilniuje ir Kaune.

Kaune sukaktis buvo paminėta kovo 17 d., sekmadienį, 14.00 val., Juozo Urbšio vidurinėje mokykloje. Pradžioje Šv. Mišias aukojo t. Severinas OFM, po to vyko iškilmingas minėjimas. Susitikimas, į kurį susirinko daugiau nei 70 žmonių, buvo labai šiltas, jautėsi vienybė.

Renginių programoje trumpai apžvelgtas Chiaros Lubich inicijuotas ir toliau judėjimo puoselėjamas plataus dialogo su religiniu ir pasaulietiniu pasauliu pristatymas bei trumpi kasdienio gyvenimo liudijimai.