Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Gyvenimo Žodis

„Viską darykite su meile“(1 Kor 16,14).

Šį mėnesį mus ves apaštalo Pauliaus žodis ir patirtis. Tai bus kaip žibintas, apšviečiantis mūsų žingsnius.

Paulius skelbia mums, kaip ir Korinto krikščionims, svarbią žinią: Evangelijos širdis yra artimo meilė, agapė, nesuinteresuota, nesavanaudiška meilė tarp brolių.

Mūsų Gyvenimo Žodis yra šio laiško užbaigos dalis, kurioje kalbama apie artimo meilės svarbą ir paaiškinami visi jos niuansai: kad ji yra kantri, geranoriška, mylinti tiesą, neieško sau naudos...

Taip išgyvenama tarpusavio meilė krikščionių bendruomenėje yra tarsi balzamas nuo visada jai gresiančio susiskaldymo, o taip pat vilties ženklas visai žmonijai.

„Viską darykite su meile.“

Stebina tai, kad graikiškame tekste Paulius mus ragina elgtis visą laiką „būnant meilėje“, tarsi nurodydamas mums nuolatinę buvimo vietą, būstinę, buvimą Dieve, kuris yra Meilė.

Išties, kaip kitaip sugebėtume priimti vienas kitą ir priimti kiekvieną žmogų, nepripažindami sau, kad pirmiausia mes esame Dievo mylimi, nepaisant viso mūsų trapumo?

Būtent šis atnaujintas suvokimas leidžia mums be baimės atsiverti kitiems, suprasti jų poreikius, prie jų prisiartinti ir pasidalinti dvasiniais ir materialiniais ištekliais.

Pažvelkime, kaip elgėsi Jėzus – jis yra mūsų pavyzdys.

Jis visada duodavo pirmas, kaip sako Chiara Lubich: „[…] sveikatą ligoniams, atleidimą nusidėjėliams, gyvybę mums visiems. Egoistiniam kaupimo instinktui jis priešpriešina dosnumą; susitelkimui į savo poreikius – dėmesį kitam; turėjimo kultūrai – davimo kultūrą. Nesvarbu, daug ar mažai galime duoti. Svarbu, kaip dovanojame, kiek meilės įdedame net į mažą dėmesio gestą kitam. […] Meilė yra esminis, svarbiausias dalykas. Nes ji sugeba prisiartinti prie kito, pasiruošusi vien išklausyti, patarnauti ar tiesiog būti atviram, prieinamam. Kaip svarbu […] stengtis būti meile šalia kiekvieno žmogaus. Taip atrasime tiesiausią kelią į kito širdį ir sugebėsime palengvinti jo gyvenimą“.

„Viską darykite su meile.“

Šis žodis moko mus prie kitų prisiartinti pagarbiai, be melo, kūrybiškai, paliekant erdvės jų geriausiems siekiams, kad kiekvienas galėtų įnešti savo indėlį į bendrąjį gėrį.

Jis padeda mums išnaudoti kiekvieną konkrečią progą mūsų kasdieniniame gyvenime: „[…] nuo namų ruošos, darbo laukuose ar dirbtuvėse, iki biuro reikalų tvarkymo, namų darbų ruošimo iki atsakomybės visuomeniniuose, politiniuose ir religiniuose reikaluose. Viskas gali virsti dėmesingu ir rūpestingu tarnavimu“,– sako Chiara.

Štai du pavyzdžiai iš gyvenimo, įkvėpto Evangelijos:

Vyras ir žmona rašo: „Kai nelaimės ištikta, susikrimtusi kaimynė papasakojo, kad jos sūnus yra kalėjime, sutarėme nuvykti jo aplankyti. Dieną prieš nuvykdami pasninkavome, tikėdamiesi gauti malonę pasakyti jam ką nors teisingo. Po to sumokėjome užstatą, kad jis galėtų išeiti iš kalėjimo.“

Grupė jaunų žmonių iš Buea (pietvakarių Kamerūnas) surengė gėrybių ir lėšų rinkimą, kad galėtų padėti pabėgėliams dėl šalyje vykstančio karo. Jie aplankė vyrą, kuris bėgdamas neteko rankos. Gyvenimas su šia negalia jam tapo dideliu iššūkiu, nes visiškai pakeitė įprastą gyvenimą. „Jis pasakė, kad mūsų apsilankymas suteikė jam vilties, džiaugsmo ir pasitikėjimo. Per mus jis pajuto Dievo meilę“, – pasakojo Regina. O Marita pridūrė: „Po šios patirties įsitikinau, kad jokia dovana nėra per maža, jei ji dovanojama su meile. Daugiau nieko nereikia, pasaulį išjudina meilė. Verta tai patirti!“

Paruošė Letizia Magri ir Gyvenimo Žodžio komanda

atsisiųsti

vaikams