Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

Festivalyje „Let’s bridge”, į kurį Budapešte susirinko 12 000 dalyvių, atstovaujančių „Jaunimą už suvienytą pasaulį”, buvo pristatytas projektas, skirtas skleisti ir plėtoti visuotinės brolybės kultūrą. Tai viena iš iniciatyvių, liudijančių vis stiprėjantį įsitikinimą, ypač tarp jaunimo, kad pasaulis gali tapti geresne vieta gyventi visiems.

PROJEKTAS

Jaunimas siūlo sudaryti pasaulinį brolybės paktą. Tarp visų tautų ir įvairių kartų asmenų. Paktą, kuris visuotinai ir konkrečiai išjudintų svarbius pokyčius.

Tikime, kad tik BROLYBĖ yra raktas, atveriantis mūsų tautų dabartį ir ateitį.
Prašome, kad brolybė taptų naujuoju politikos, ekonomikos, darbo, aplinkosaugos, sporto, komunikacijos priemonių, mokslo kriterijumi.
Akivaizdu, kad be brolybės joks žmogus ir jokia tauta nėra visiškai laisvi ir lygūs.
Kasdienybėje išgyvenama brolybė gali suteikti naują turinį mūsų priklausomybei vieni nuo kitų - per:

  • BENDRĄ ATSAKOMYBĘ - visi esame susieti, kiekvienas mūsų veiksmas yra lokalus ir globalus vienu metu. Geros ar blogos pasekmės juntamos toli už mūsų šalies ribų.
  • DIDESNĮ PASIDALINIMĄ: reikia išjudinti gėrybes, priversti jas cirkuliuoti tarp tų, kurie turi per daug ir tų, kurie nieko neturi, įveikiant atotrūkį tarp tautų. Tik brolybė sugeba pripažinti vienodą orumą kiekvienam šio pasaulio vyrui ir moteriai.

 

KAIP?

Kad tai įvyktų, norime įsipareigoti:

gyventi „aukso taisykle“, kuri yra daugybės kultūrų ir tradicijų šerdis: visa ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs jiems darykite; nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Puikiai suvokiame, kad pokyčiai prasideda asmeniškai nuo kiekvieno iš mūsų. Norime, kad mūsų apsisprendimai apčiuopiamai paliudytų šią taikią revoliuciją, kuri veda pasaulį vienybės link.

 

 

paremti Tarptautinio nuolatinės stebėsenos centro įkūrimą - jis turėtų stebėti ir skleisti visame pasaulyje atskirų asmenų, grupių ir institucijų brolystės patirtis; remti studijas ir tyrinėjimus bei brolystę skatinančią veiklą, skirtą visuomenės jautrumo didinimui.

 

 

kreiptis į JTO, prašydami pripažinti ir įsteigti tarptautiniu mastu Savaitę už Suvienytą pasaulį (idėjų, veiklos ir iniciatyvų laboratoriją, veikiančią daugiau nei 15 metų), kad įvairių lygių institucijos galėtų veiksmingiau bendradarbiauti priartinant visuotinės brolybės horizontą.

 

 

Siūloma prašyti Jungtinių Tautų Organizaciją paremti šį projektą.
Jeigu pritari šiam projektui, prašome pasirašyti internete: http://petition.unitedworldproject.org/

(Ten pat galima rasti išsamesnės informacijos)
Projekto video klipas: http://www.unitedworldproject.it/2/videos_336530.html