Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Šeima

Naujųjų šeimų judėjimas

 Fokoliarų šeimų judėjimas įsteigtas 1967 m. Dabar jame dalyvauja daugiau kaip 300 tūkstančių narių visuose penkiuose žemynuose.
Pasaulyje, regis, pamiršusiame pagrindinės visuomenės ląstelės reikšmę, Naujųjų šeimų judėjimas liudija solidarios ir atviros šeimos svarbą. Sutuoktiniai stengiasi dieną po dienos kurti gilios vienybės santykį, siekdami suformuoti vaikų auklėjimui palankią aplinką ir terpę.
Visa ko pagrindas — asmens įsipareigojimas gyventi vienybės dvasingumu šeimoje ir sykiu kurti šeimų savitarpio paramos tinklą, padedantį sunkumus išgyvenančioms šeimoms.

Šeimų ugdymas

Tarptautinė šeimų Loreto mokykla (Loppiane netoli Florencijos) įsteigta 1982 m. Iki dabar joje jau lavinosi apie 1 200 porų iš viso pasaulio. Mokykloje rengiami šeimos ugdytojų kursai, pripažįstami ir Europos Sąjungos institucijų.
Tarptautiniai teminiai kongresai, kuriuose dalyvauja šeimos ir įvairūs pasaulinio lygio ekspertai, suteikia puikią progą dialogui. Jie rengiami periodiškai.
Nuotolinė parama pietų šalyse Naujųjų šeimų teikiama vykdant apie 100 plėtros projektų, kuriais pasiekiama 18 400 vaikų 45 šalyse. Pagalba, apimanti pradinį išsilavinimą, profesinį parengimą ir tėvų ugdymą šeimos gyvenimui, finansuojama teikiant paramą nuotoliniu būdu. Naujosios šeimos plėtoja ir tarptautinį įvaikinimą. Lietuvoje jau keletą metų irgi vykdomas „Nuotolinės paramos projektas“, kurio tikslas – padėti šeimoms įsigyti vaikų mokymuisi ir gyvenimui būtiniausių dalykų, išgyventi ištinkančias krizes. Be to, įsteigta Naujųjų šeimų akcija (Azione Famiglie Nuove - AFN) – akredituota įvaikinimo organizacija, turinti leidimą veikti ir Lietuvoje. Čia italų šeimos rengiamos įvaikinimui, stebima įvaikintų vaikų integracija šeimoje ir visuomenėje. Bendradarbiaujant su mūsų Valstybine vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba, ieškoma šeimų, galinčių įvaikinti be tėvų globos likusius ir Lietuvoje neįvaikintus vaikus. www.famiglienuove.info/sad/
Šeimų šventė
(Familyfest) – tarptautinis renginys, organizuojamas kas 12 metų. 2005 m., pasitelkus palydovinę televiziją, į vieną didžiulį pasaulinio masto įvykį suvienyta apie 200 susitikimų, vienu metu surengtų visame pasaulyje. Šis tinklas sujungė 78 šalių miestus ir sostines visuose penkiuose žemynuose.