Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

Kreipimasis dėl taikos - Sign Up For Peace!

Sign Up For Peace! Taip pavadintas kreipimasis dėl taikos, kurį iniciavo Fokoliarų Judėjimo Jaunimas už suvienytą pasaulį. Jį galite pasirašyti internetinėje peticijų platformoje change.org

Keliami penki reikalavimai tarptautinėms ir nacionalinėms institucijoms, asociacijoms, kultūros veikėjams ir geros valios žmonėms:

• Sumažinti valstybinį finansavimą ginklavimuisi

• Kovoti su nelygybės šaknimis, siekiant įveikti skurdą

• Siekti, kad valdymo modeliai labiau atspindėtų politikos uždavinį tarnauti bendrajam gėriui

• Organizuotu teisėtumu užkirsti kelią nusikalstamumo fenomenui

• Užtikrinti visuotinį pradinį išsilavinimą

„Dalimis“ vykstantys karai įvairiose pasaulio vietose, tautos, priverstos palikti savo žemes ir dėl socialinio neteisingumo, kurį sukuria finansų ir ekonominės politikos, neatsižvelgiančios į bendrąjį gėrį. Jaunimas už suvienytą pasaulį, įsiklausęs ir į neseniai išsakytus popiežiaus Pranciškaus ir Fokoliarų Judėjimo prezidentės Marijos Voce raginimus, kartu su visais Fokoliarių Judėjimo nariais ėmėsi daugelio konkrečių iniciatyvų imigrantų, vargšų ir vienišųjų labui. Tai – vadinamieji „brolybės fragmentai“, surinkti svetainėje United World Project.

Būtent dėl šios nuoseklios veiklos kilo poreikis viešai aukščiausiu lygmeniu išsakyti mūsų taikos ir brolybės troškimą.

Parašai renkami norint sustiprinti ir sukonkretinti reikalavimus peticijos, kuri bus pateikta įvairioms nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms.

Norint pasirašyti peticiją:

Eikite į svetainę: https://www.change.org/p/sign-up-for-a-global-petition-for-peace-now

ir pasirašykite dešinėje pusėje, nurodydami savo duomenis.