Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2013 06 „Kai esate kantrūs darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse” (1 Pt 2,20).

„Kai esate kantrūs darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse” (1 Pt 2,20).

Apaštalas Petras kalba savo bendruomenėms, kaip konkrečiai įgyvendinti autentišką Evangelijos dvasią, ypač atkreipdamas dėmesį į gyvenimo aplinkybes ir luomą, kuriam kiekvienas priklauso.

Čia jis kreipiasi į vergus, kurie atsivertė į tikėjimą ir kuriems – kaip ir visiems kitiems tuometinės visuomenės vergams – teko iškęsti kitų nesupratimą bei niekuo nepateisinamą blogą elgesį. Šie žodžiai skirti ir visiems žmonėms, turintiems pakelti savo artimųjų – tiek viršesnių, tiek jiems lygių – nesupratimą ir neteisingą elgesį.

„Kai esate kantrūs darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse”.

Tiems žmonėms apaštalas pataria užuot pasidavus instinktyviai reakcijai, kurią tokios situacijos galėtų išprovokuoti, sekti Jėzaus parodytu pavyzdžiu. Dar daugiau, Petras ragina juos atsiliepti meile, matant malonę ir tuose sunkumuose bei nesupratime, t.y. Dievo suteiktą progą parodyti tikrą krikščionišką dvasią. Be to, šitaip meile jie priartins prie Kristaus ir tuos, kurie jų nesupranta.

„Kai esate kantrūs darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse”.

Remiantis šiais arba į juos panašiais žodžiais, krikščionybė kartais yra kaltinama tuo, jog skatina pernelyg didelį paklusnumą, kuris atbukina sąžinę ir neleidžia tinkamai pasipriešinti neteisingumui.

Tačiau taip nėra. Jeigu Jėzus mūsų prašo mylėti ir tą, kuris mūsų nesupranta bei blogai su mumis elgiasi, tai ne todėl, kad norėtų, jog būtume nejautrūs neteisybėms. Priešingai! Jis nori mus išmokyti, kaip sukurti tikrai teisingą visuomenę. Tai galima padaryti skleidžiant tikrosios meilės dvasią, pradedant mylėti pirmiems.

„Kai esate kantrūs darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse”.

Tad, kaip gyventi šio mėnesio gyvenimo Žodžiu?

Ir mes šiandien galime būti nesuprasti bei nuskriausti daugybe būdų. Pradedant netaktu ir šiurkštumu, baigiant piktavaliais kaltinimais, nedėkingumu, įžeidžiančiu elgesiu ir tikra neteisybe.

Gerai: ir visose šiose situacijose turime liudyti Jėzaus į žemę atneštą meilę visiems, tad ir tiems, kurie blogai su mumis elgiasi.

Šio mėnesio Žodis nori, kad net ir teisėtai gindami teisingumą ir tiesą, niekada nepamirštume, jog pirmoji mūsų, kaip krikščionių, pareiga yra mylėti kitą, t.y. jo atžvilgiu turėti tą naują požiūrį, pasižymintį supratimu, priėmimu ir gailestingumu, kurį Jėzus rodo mums. Tokiu būdu, net ir gindami savo idėjas, niekada nenutrauksime santykių, niekada nepasiduosime pagiežos ar keršto pagundai.

Taip elgdamiesi, būdami Jėzaus meilės įrankiai, sugebėsime ir mes vesti pas Dievą savo artimą.

Chiara Lubich

atsisiųsti

paaugliams

jaunėliams

vaikams