Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

2014 07 „...kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18,19-20).

„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18,19-20).

Mano manymu, tai vieni iš tų Jėzaus žodžių, kuriuos išgirdus suspurda širdis. Gyvenime yra tiek poreikių, teisėtų ir gerų troškimų, kurių nežinai, kaip pasiekti, kurių negali patenkinti!

Esi giliai įsitikinęs, kad vien pagalba iš Aukštybių, dangiška malonė, galėtų suteikti tai, ko trokšti visa savo būtimi. Ir štai išgirsti su nuostabiu aiškumu, su nepalaužiamu tikrumu Jėzaus lūpomis kartojamą žodį, kupiną pažado ir vilties:

„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.

Esi skaitęs Evangelijoje, kad Jėzus keletą kartų ragina melstis ir moko kaip išmelsti. Tačiau malda, į kurią šiandien kreipiame dėmesį, yra tikrai originali. Kad sulauktų atsakymo iš dangaus, jai reikia keleto žmonių, bendruomenės. Pasakyta: „Kas iš jūsų dviese.“ Dviese. Tai pats mažiausias skaičius, sudarantis bendruomenę. Tad Jėzui ne tiek svarbus tikinčiųjų skaičius, kiek jų buvimas drauge.

Judaizme, kaip tau žinoma, taip pat suvokiama, jog Dievas vertina kolektyvinę maldą; bet Jėzus pasako kažką naujo. „Jei kas iš jūsų… susitars dviese“. Nori, kad būtų keletas žmonių, bet vieningų, akcentuoja jų sutartinumą: nori, kad jie būtų vienas balsas.

Žinoma, jie turi susitarti, ko prašyti, bet šis prašymas visų pirma turi remtis jų širdžių sutarimu. Jėzus iš esmės tvirtina, jog sąlyga gauti tai, ko prašoma, yra tarpusavio meilė tarp žmonių.

„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.

Galėtum paklausti: „Bet kodėl vieningos maldos lengviau pasiekia Tėvą?“

Tikriausiai todėl, kad yra labiau nutyrintos. Iš tikrųjų, argi malda dažnai nepavirsta serija egoistinių prašymų, kurie labiau primena elgetas, atėjusius pas karalių, o ne vaikus – pas tėvą?

Tuo tarpu tai, ko meldžiama kartu su kitais, yra tikrai mažiau suteršta asmeniniais interesais. Būdami ryšyje su kitais, esame labiau linkę išgirsti ir jų poreikius, atsižvelgti į juos.

Ir ne vien tai: du ar trys asmenys lengviau supras ir ko prašyti Tėvą.

Tad, jei norime, kad mūsų malda būtų išklausyta, yra geriau tiksliai laikytis to, ką sako Jėzus, o tai yra:

„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.

Jėzus mums pats pasako, kur slypi šios maldos veiksmingumo paslaptis. Ji visa glūdi tame „susirinkę mano vardu“. Kai esame taip susivieniję, Jis yra tarp mūsų, ir viskas, ko prašoma drauge su Juo, gaunama daug lengviau. Iš tiesų, Jėzus, esantis ten, kur tarpusavio meilė vienija širdis, pats su mumis prašo Tėvo malonių. Ar galėtume manyti, jog Tėvas neišklausys Jėzaus? Tėvas ir Kristus yra viena.

Ar visa tai tau nenuostabu? Ar nesuteikia tikrumo? Ar nesuteikia pasitikėjimo?

„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.

Dabar tau tikrai bus įdomu sužinoti, ko Jėzus nori, kad prašytum. Jis pats labai aiškiai tai pasako: „kokio dalyko“ (= bet kokio). Taigi, nėra jokių ribų.

Tad į savo gyvenimo programą įtrauk ir šią maldą. Galbūt tavo šeimai, tau pačiam, tavo draugams, organizacijoms, kuriose dalyvauji, tėvynei, aplinkiniam pasauliui trūksta daugybės dalykų, nes tu jų neprašei.

Susitark su savo artimaisiais, kurie tave supranta ir pritaria taviems idealams. Ir pirma pasiryžę mylėti vienas kitą taip, kaip liepia Evangelija, būdami tokie vieningi, kad pelnytumėte Jėzaus buvimą tarp jūsų, prašykite. Prašykite kiek galima daugiau: prašykite liturginio susibūrimo metu; prašykite bažnyčioje; prašykite bet kur; prašykite prieš priimdami sprendimus; prašykite bet ko.

O svarbiausia – nenuvilkite Jėzaus savo aplaidumu, kai Jis duoda jums daugybę galimybių.

Žmonės daugiau šypsosis, ligoniai atgaus viltį; vaikai augs labiau apsaugoti, šeimų židiniai bus darnesni; didžiosios problemos galės būti sprendžiamos prie namų židinio... O jūs būsite pakviesti į Dangų, nes malda už ko nors stokojantį yra vienas iš tų gailestingumo darbų, kurių iš mūsų bus pareikalauta paskutinio egzamino metu.

Chiara Lubich (1981 m.)

atsisiųsti

paaugliams

jaunėliams

vaikams