Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2017 10 „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“ (Fil 2, 5).

„Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“ (Fil 2, 5).

Apaštalas Paulius, sėdėdamas kalėjime už savo pamokslavimą, rašo laišką Filipo miesto krikščionių bendruomenei. Tai jis pirmasis paskelbė jiems Evangeliją. Daugelis įtikėjo ir nuoširdžiai pradėjo gyventi tą naują gyvenimą, ir Pauliui išvykus liudydami krikščionišką meilę. Šios žinios teikia jam didelį džiaugsmą, dėl to jo laiškas kupinas meilės filipiečiams.

Jis drąsina juos eiti į priekį, dar labiau augti asmeniškai ir kaip bendruomenė, primindamas jiems pavyzdį, iš kurio gali mokytis evangelinio gyvenimo būdo.

„Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“

Koks yra šis „nusistatymas“? Kaip galima sužinoti giliausius Jėzaus troškimus ir juos atkartoti?

Paulius tai suprato: Kristus Jėzus, Dievo Sūnus, apiplėšė pats save ir atėjo gyventi tarp mūsų; tapo žmogumi, pilnai tarnaudamas Tėvui, kad sudarytų mums galimybę tapti Dievo vaikais .

Savo misiją jis atliko, pasirinkdamas konkretų gyvenimo stilių: nuolat nusižemindavo, kad pasiektų pačius mažiausiuosius, silpniausiuosius, abejojančiuosius, kad juos pakeltų ir kad jie pagaliau pasijustų mylimi ir išgelbėti: raupsuotasis, našlė, svetimšalis, nusidėjėlis.

„Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“

Norėdami atpažinti ir puoselėt Jėzaus nusistatymą, atpažinkime visų pirma savyje pulsuojant jo meilę ir jo atleidimo galią; paskui žvelkime į jį, perimdami jo gyvenimo stilių, kuris skatina atverti širdį, protą ir rankas, kad priimtume kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra. Venkime bet kokio teisimo, verčiau leiskimės praturtinami tų teigiamų dalykų, kurių turi sutikti žmonės, net ir tada, kai jie paslėpti po bėdų ir klaidų krūva, o mums atrodo, kad ieškodami jų vien „švaistome laiką“.

Stipriausias Jėzaus nusistatymas, kurį galime padaryti savą, yra nesavanaudiška meilė, noras savo mažais ar dideliais talentais tarnauti kitiems, drąsiai ir konkrečiai kurti teigiamus santykius kiekvienoje savo gyvenimo aplinkoje; tai gebėjimas įveikti sunkumus, nesusipratimus ir skirtumus su romumu bei atkakliu pasiryžimu rasti dialogo ir sutarimo būdų.

„Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“

Chiara Lubich, kuri visą savo gyvenimą leidosi vedama Evangelijos ir patyrė jos galią, rašė: „Atkartoti Jėzų reiškia suvokti, kad mūsų kaip krikščionių gyvenimas yra prasmingas tik tuomet, jei gyvename dėl kitų, jei suvokiame savo egzistenciją kaip tarnystę broliams, jei visą savo gyvenimą remiamės šiuo pagrindu. Tik tada įgyvendinsime tai, kas Jėzui labiausiai prie širdies. Užčiuopsime Evangelijos šerdį. Ir tikrai būsime palaiminti.“

Letizia Magri

atsisiųsti

paaugliams

vaikams