Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2017 11 „Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas“ (Mt 23, 11).

„Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas“ (Mt 23, 11).

Jėzus, kreipdamasis į jį sekusią minią, skelbė naują žmonių, norinčių būti jo mokiniais, gyvenimo stilių, kuris yra visiška priešingybė vyravusiam mentalitetui.

Tais laikais, kaip ir šiandien, buvo lengva moralizuoti, tačiau pačiam taip negyventi, ieškoti sau prestižinės vietos visuomenėje, būdų pasirodyti, pasinaudoti kitais, siekti asmeninės naudos.

Kuriant santykius su kitais Jėzus iš saviškių prašo visai kitokios logikos, tos, kuria jis pats gyveno:

„Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.“

Bendraudama su žmonėmis, trokštančiais atrasti, kaip gyventi Evangelija, Chiara Lubich kartą taip pasidalino savo dvasine patirtimi: „Visada reikia kreipti žvilgsnį į vienintelį daugelio vaikų Tėvą. Paskui žvelgti į visus kūrinius kaip vienintelio Tėvo vaikus... Jėzus, mūsų pavyzdys, mokė tik dviejų dalykų, kurie iš esmės yra vienas: kad visi žmonės yra vieno Tėvo vaikai ir broliai tarpusavyje... Tad Dievas mus kviečia visuotinei brolystei.“

Štai naujovė: mylėti visus, kaip tai padarė Jėzus, nes visi yra – kaip aš, kaip tu, kaip kiekvienas pasaulio žmogus – Dievo vaikai, visada jo mylimi ir laukiami.

Taip atrandame, kad brolis, kurį reikia mylėti konkrečiai, net ir raumenimis, yra kiekvienas iš tų žmonių, kuriuos kasdien sutinkame. Tai tėtis, uošvė, tiek mažas, tiek ir tas maištingas sūnus; kalinys, elgeta ir neįgalusis; viršininkas ir valytoja; partijos draugas ir tas, kurio politinės idėjos skiriasi nuo mūsų; mūsų tikėjimo bei kultūros atstovas ir svetimšalis.

Tipiška krikščionio laikysena norint mylėti brolį, yra tarnauti jam.

„Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.“

Chiara dar sako: „Nuolat siekti evangelinio pirmumo, tarnaujant visiems... Kaip geriausiai tarnauti? Tapti viena su kiekvienu sutiktu žmogumi, gyventi kitu, jausti savyje jo jausmus. Tad gyventi neužsisklendus savyje, o stengtis nešioti kito naštas, pasidalinti jo džiaugsmais.“

Kiekvienas mūsų sugebėjimas ir teigiamas įgūdis – visa tai, dėl ko galime jaustis „didesni“, – yra galimybė tarnauti: darbo patirtis, meninis jautrumas, išsilavinimas, taip pat ir gebėjimas juoktis bei prajuokinti; skirti laiką ir išklausyti dvejojančius ar kenčiančius; jaunatviška energija, taip pat ir maldos galia, kai fizinės jėgos nusilpsta.

„Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.“

Ši evangelinė, nesuinteresuota meilė brolio širdyje anksčiau ar vėliau uždega norą pačiam dalintis, atnaujinti santykius šeimoje, parapijoje, darbo ar laisvalaikio vietose. Kloja pamatą naujai visuomenei.

Hermez, paauglė iš Artimųjų Rytų, pasakoja: „Buvo sekmadienis. Vos pabudusi, paprašiau Jėzaus apšviesti mane, kaip per visą dieną mylėti. Pamačiau, kad tėvai išėjo į Mišias, ir man kilo idėja sutvarkyti namus. Stengiausi viską kruopščiai padaryti, net gėlių ant stalo pamerkiau! Paskui paruošiau pusryčius, pagalvodama apie visas detales. Sugrįžę mano tėvai buvo labai nustebinti ir laimingi matydami, ką padariau. Tą sekmadienį pusryčiavome su lig šiol nepartirtu džiaugsmu, kalbėdamiesi apie daugybę dalykų. Aš net galėjau pasidalinti su jais įvairiais praėjusios savaitės patyrimais. Tas mažas meilės darbas buvo nuostabios dienos pradžia!“

Letizia Magri

atsisiųsti

paaugliams

vaikams