Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2018 08 „Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile“ (Jer 31, 3).

„Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile“ (Jer 31, 3).

Pranašas Jeremijas Dievo yra pasiųstas pas Izraelio tautą, Babilonijos žemėje išgyvenančią skausmingą tremties patirtį, praradusią visa, kas grindė jos tapatybę – žemę, šventyklą, įstatymą.

Tačiau pranašo žodis nuplėšia šį skausmo ir praradimo šydą. Izraelis išties buvo neištikimas meilės sandorai su Dievu, taip pasiduodamas sunaikinimui, tačiau štai ir vėl skelbiamas naujas laisvės, išgelbėjimo, atnaujintos sandoros pažadas, kurią amžina ir niekuomet neatšaukiama meile Dievas ruošia savajai tautai.

„Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile.“

Dievo ištikimybės amžinumo ir neatšaukiamumo matmuo yra Jo meilės kokybė: Jis yra kiekvieno jo sukurto žmogaus Tėvas – Tėvas, kuris myli pirmas ir pats įsipareigoja visam laikui. Jo ištikimybė nukreipta į kiekvieną mūsų ir ji įgalina mus patikėti Jam kiekvieną rūpestį, galintį mums būti kliuviniu. Dėl to tai yra amžina ir kantri Meilė, kad ir mes augtume ir tobulėtume puoselėdami santykį su Juo ir kitais.

Gerai žinome – juk nesame pernelyg tvirti, kai reikia įsipareigoti, nors ir norime nuoširdžiai mylėti Dievą ir brolius. Tačiau Jo ištikimybė mums yra duota dovanai, visuomet skubanti mums padėti, nepriklausomai nuo mūsų indėlio. Su šiuo džiaugsmingu tikrumu galime įveikti ribotą savo horizontą, kasdien iš naujo leistis į kelią ir tapti Jo švelnumo liudytojais.

„Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile.“

Toks Dievo žvilgsnis į žmoniją atskleidžia ir didingą brolystės užmojį, kuris išsipildys per Jėzų. Jis išties žodžiu, o ypač viso savo gyvenimo pavyzdžiu, liudijo pasitikėjimą Dievo meile.

Jis mums atvėrė kelią, kad sektume Tėvą taip pat visus mylėdami (Mt 5,43...) ir atskleidė, jog kiekvienas vyras ir moteris yra pašaukti priimti kitą ir kurti su juo dialogą.

Tai kaipgi gyvensime šio mėnesio Gyvenimo žodžiu?

Chiara Lubich kviečia turėti motinišką širdį: „[...] Motina visuomet priima, visuomet padeda, visuomet viliasi, visa pridengia. Motinos meilė išties yra panaši į Kristaus meilę, apie kurią kalba apaštalas Paulius. Jei mes turėsime motinišką širdį ar, tiksliau, jei sieksime turėti tobuliausios Motinos – Marijos – širdį, būsime visuomet pasiruošę mylėti kitus įvairiomis aplinkybėmis ir taip išlaikysime Prisikėlusįjį gyvą mumyse. [...] Jei turėsime šios Motinos širdį, tuomet mylėsime visus, ne tik savo Bažnyčios narius, o ir kitų. Ne tik krikščionis, bet ir musulmonus, budistus, induistus ir t. t. Taip pat ir geros valios žmones. Taip pat ir kiekvieną žmogų, gyvenantį žemėje [...].“

„Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile.“

Viena jauna nuotaka, šeimoje pradėjusi gyventi pagal Evangeliją, pasakoja: „Patyriau džiaugsmą, kokio anksčiau dar niekuomet neturėjau, ir troškimą skleisti šią meilę toliau už keturių namų sienų. Pamenu, pavyzdžiui, kaip bėgau į ligoninę pas bandžiusią nusižudyti kolegos žmoną. Jau kuris laikas žinojau apie jų sunkumus, tačiau panirusi į savas problemas, nesirūpinau, kaip jai padėti. Tačiau dabar jaučiau jos skausmą ir nenurimau, kol šiam veiksmui ją pastūmėjusi situacija neišsisprendė. Šis įvykis ženklino mano pačios mąstymo keitimo pradžią ir leido suprasti, kad jei myliu, kiekvienam praeinančiam pro šalį galiu būti, nors ir pačiu mažiausiu, Dievo meilės atspindžiu.“

O jei ir mes, palaikomi ištikimos Dievo meilės, su visais, kuriuos sutinkame, išsaugotume tokią vidinę nuostatą?

Letizia Magri

atsisiųsti

paaugliams

vaikams