Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2019 02 „Siek taikos iš visos širdies“ (Ps 34,15).

„Siek taikos iš visos širdies“ (Ps 34,15).

Šioje psalmėje Dovydas bendrijos akivaizdoje reiškia savo džiaugsmą ir pripažinimą: jis patyrė pavojų ir nerimą, tačiau pasitikėdamas šaukėsi Izraelio Dievo ir atgavo ramybę.

Pagrindinis šio himno veikėjas yra Dievas ir Jo gailestingumas, tvirtas ir neatšaukiamas Dievo artumas vargšui ir prispaustajam, kuris Jo šaukiasi.

Idant ir kiti patirtų tokį išgelbėjimą, Dovydas pataria atitinkamai nuteikti savo širdį: vengti pikta ir visuomet daryti gera. Jis pabrėžia ir būtinybę nešmeižti artimo. Mat žodis išties gali sukelti karą.

„Siek taikos iš visos širdies“.

Biblijoje žodis taika turi daug reikšmių, pavyzdžiui, fizinė ar dvasinė gerovė, susitarimas tarp pavienių asmenų ar tarp tautų. Vis tik, tai pirmiausia yra Dievo dovana, per kurią atrandame tėvišką Jo veidą.

Todėl kad patirtume tikrą taiką, savo gyvenime turime nepaliaujamai ir aistringai ieškoti Dievo.

Tai įtraukiantis ieškojimas, kuris iš mūsų reikalauja atlikti savo dalį, įsiklausant į sąžinės balsą, visuomet skatinantį mus rinktis gėrio, bet ne blogio kelią. Dažnai pakaktų leistis randamiems Dievo, kuris jau ieško kiekvieno iš mūsų.

Kaip krikščionys per krikštą jau esame susieti su Jėzumi giliu vidiniu ryšiu: Jis yra artimas Dievas, pažadėjęs mums taiką; Jis pats yra taika. Mes esame gavę Šventosios Dvasios – Guodėjos – dovaną, kuri taip pat padeda Dievo taikos vaisiais dalintis su kitais.

Ji parodys mums kelią, kaip mylėti šalia esančius žmones ir įveikti konfliktus, vengiant nepagrįstų kaltinimų, paviršutiniškų ir šmeižikiškų nuomonių, kaip atverti širdį, kad priimtume kitą.

Greičiausiai neįstengsime nutildyti visų ginklų, dėl kurių daugelyje žemės vietų liejasi kraujas, tačiau patys vis tiek galime veikti, kad keistume sužeistus santykius savo šeimoje, krikščioniškoje bendruomenėje, darbo vietoje, mieste.

Nuo mažesnės ar didesnės bendruomenės, nusprendusios paliudyti meilės jėgą, įsipareigojimo priklauso, ar bus atstatyti tiltai tarp socialinių grupių, bažnyčių, politinių partijų.

„Siek taikos iš visos širdies“.

Užtikrintas taikos siekimas pasiūlys mums taip pat ir tinkamus veiksmus, kaip saugoti kūriniją, kuri taip pat yra Dievo dovana Jo vaikams, patikėta jų atsakomybei, ypač prieš ateities kartas.

Chiara Lubich 1990-aisiais japonų budistų judėjimo Rissho Kosei Kai įkūrėjui Nikkio Niwano rašė: „[...] Jei žmogus nėra taikoje su Dievu, tuomet ir pati žemė nėra taikoje. Religingi žmonės pastebi kenčiančią žemę, kai žmogus ją naudoja ne pagal Dievo planą, bet egoistiškai dėl nesibaigiančio noro savintis. Būtent šis egoizmas užnuodija aplinką labiau už bet kokią kitą taršą, kuri yra tik pasekmė. [...] Jei suvoksime, kad visa kūrinija yra mums gera norinčio Tėvo dovana, bus daug lengviau atrasti harmoningą santykį su gamta. Taip pat, jei suvoksime, kad ši dovana skirta ne tik kai kuriems, o kiekvienam žmonijos šeimos nariui, labiau gerbsime ir daugiau dėmesio teiksime tam, kas priklauso visai žmonijai dabartyje ir priklausys ateityje“.

Letizia Magri

atsisiųsti

paaugliams

vaikams