Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

2019 09 „[...] guoskite ir stiprinkite vieni kitus“ (1Tes 5,11).

„[...] guoskite ir stiprinkite vieni kitus“ (1Tes 5,11).

Apaštalas Paulius rašo savo įkurtai krikščionių bendruomenei Tesalonikoje. Jis nebegali pas juos sugrįžti, nes turėjo iš ten bėgti dėl pavojingų aplinkybių ir persekiojimų. Vis dėlto savo laiškais jis toliau su meile juos lydi, girdamas už tikėjimo pastovumą ir atkaklumą. Jie tapo pavyzdiniais liudytojais!

Paulius žino, koks rimtas yra šios bendruomenės nerimas, kokie esminiai jų klausimai: kas mūsų laukia po mirties? Jei Viešpats greitai sugrįš, kaip tinkamai pasiruošti lemiamam Jo atėjimui?

Paulius atsako ne nurodymais, kuriuos jie turėtų vykdyti, bet ir vėl išpažindamas savo tikėjimą: Jėzus atidavė savo gyvenimą iš meilės visai žmonijai ir prisikėlė taip visiems žmonėms atverdamas kelią į Gyvenimą. Kad pasiruoštume Jo sugrįžimui, Paulius pataria gyventi Evangelija kasdienybėje ir toliau sąžiningai dirbant bei kuriant brolišką bendruomenę:

„[...] guoskite ir stiprinkite vieni kitus“.

Paulius tai patyrė asmeniškai: Evangelija sudaigina Dievo į žmogaus širdį įskiepytą gėrio sėklą.

Tai vilties sėkla, kuri auga kasdien asmeniškai patiriant Dievo meilę, o sužydi tarpusavio meile. Tai stimulas, kad kovotume su blogomis individualizmo ir abejingumo sėklomis, lemiančiomis atskirtį ir sukeliančiomis konfliktus, kad nešiotume vieni kitų naštas ir vieni kitus drąsintume.

Tai paprastas Žodis, kurį visi galime suprasti ir įgyvendinti ir kuris gali perkeisti asmeninius bei socialinius mūsų santykius.

Tai vertingas patarimas, padedantis atrasti esminę brolybės tiesą, pabrėžiamą daugelio kultūrų. Bantu Ubuntu filosofijos principas ją nusako taip: „Esu, kas esu dėl to, kas esame mes visi.“

Tai buvo didžiojo Pietų Afrikos lyderio, metodisto Nelsono Mandelos politinės akcijos esminė mintis. Jis tvirtino: „Ubuntu nereiškia negalvoti apie save pačius, bet greičiau kelti klausimą: ar noriu padėti savo bendruomenei?“. Nuosekli ir drąsi jo akcija lėmė istorinę pertvarką šalyje bei didžiulį civilizacijos žingsnį į priekį.

„[...] guoskite ir stiprinkite vieni kitus“.

Kaipgi gyventi šiuo žodžiu? „Stenkimės ir mes augti tarpusavio meile savo šeimose, darbo aplinkoje, bendruomenėse ar bažnytinėse organizacijose, savo parapijose ir kitur. Šis Žodis iš mūsų reikalauja apsčios meilės, taigi meilės, galinčios įveikti vidutiniškus matus ir įvairias kliūtis, atsirandančias dėl užslėpto mūsų egoizmo. Kad atpažintume daugybę progų ja gyventi, pakaks pagalvoti apie tam tikrus meilės aspektus (toleranciją, supratingumą, abipusį priėmimą, kantrumą, pasirengimą patarnauti, gailestingumą mūsų artimajam dėl jo tikrų ar numanomų trūkumų, dalinimąsi medžiaginiais dalykais ir pan.).

Jei mūsų bendruomenėje tvyros tokia tarpusavio meilės atmosfera, jos šiluma akivaizdžiai nepaliaus spinduliuoti visiems. Dar nepažįstantieji krikščioniškojo gyvenimo atpažins jo patrauklumą ir labai lengvai bei nepastebimai patys į jį įsitrauks bei pasijus tos pačios šeimos dalimi“.

„[...] guoskite ir stiprinkite vieni kitus“.

Tokiai dvasiai įkvėpus Italijoje, Palerme, miesto vargšų poreikiams atliepti buvo įkurta įvairių sričių gydytojų, psichologų ir slaugytojų medicininės pagalbos grupė. Štai ką pasakoja jos įkūrėjai: „Esame gydytojų ir medicinos darbuotojų grupė, įvairių bažnyčių krikščionys. Evangelijos žodžiai skatina mus kiekviename asmenyje, ypač paliestame ligos, tačiau negalinčiame patenkinti savo gydymo reikmių, atpažinti brolį ar seserį. Tarp tų, kuriems patarnaujame, yra sunkiai sergančių, taip pat priklausomų nuo žaidimų ar interneto. Savo profesionalumą jiems siūlome savo darbo vietose, taip gerindami jau egzistuojančių teritorinių ambulatorijų darbą. Kad tarpusavyje keistumėmės informacija ir dalytumėmės žiniomis apie įvairią būtiną pagalbą, sukūrėme WhatsApp grupę, Facebook puslapį ir elektroninių adresų tinklą.

Nors neseniai atsiradusi, ši medicininės pagalbos grupė jau daro poveikį, visų pirma, imigrantų atžvilgiu, ypač bendraudama su mieste įsikūrusia ganiečių adventistų bendruomene. Tai gausi ir džiaugsminga bendruomenė, su kuria patiriame laimę galėdami padėti vieni kitiems kaip broliai, vieno Tėvo vaikai“.

Letizia Magri

atsisiųsti

paaugliams

vaikams