Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2022 07 „O reikia tik vieno“ (Lk 10,42).

„O reikia tik vieno“ (Lk 10,42).

Jėzus keliauja į Jeruzalę, kur išsipildys jo misija, pakeliui stabtelėdamas viename kaime – Mortos ir Marijos namuose. Evangelistas Lukas aprašo kaip dvi seserys Jėzų priima: Morta, atlikdama tradicinį namų šeimininkės vaidmenį, „buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu“, o Marija, „atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių“ (39 eil.). Marijos dėmesingumas sudaro opoziciją Mortos susirūpinimui, tačiau į pastarosios skundimąsi, jog yra palikta viena, Jėzus atsako: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“ (41-42 eil.). Šį epizodą galima rasti tarp pasakojimo apie gerąjį samarietį, ko gero paties įtaigiausio epizodo apie artimo meilę, ir to, kuriame Jėzus moko melstis, savo ruožtu, neabejotinai iškiliausio epizodo apie santykį su Dievu Tėvu. Taigi, pasakojimas apie dvi seseris ir Jėzų tampa svarstyklių pusiausvyros centru tarp meilės broliui ir meilės Dievui.

„O reikia tik vieno“.

Šio evangelijos epizodo veikėjos yra dvi moterys. Dialogas tarp Jėzaus ir Mortos išduoda draugišką jųdviejų ryšį, leidžiantį Mortai skųstis Mokytojui. Vis tik kokio patarnavimo Jėzus trokšta? Jam rūpi, kad Morta nepavargtų, kad išsivaduotų iš moterims priskiriamo tradicinio vaidmens, kad ir ji, kaip Marija, kuri priėmusi naują – mokinės – vaidmenį, atsidėtų Jo Žodžio klausymuisi. Šio teksto žinia dažnai susiaurinama iki žinios apie aktyvaus ir kontempliatyvaus gyvenimo priešpriešą, tarsi tai būtų dvi religinio gyvenimo alternatyvos, tačiau juk tiek Morta, tiek Marija myli Jėzų ir nori Jam tarnauti. Evangelijoje nėra pasakyta, jog malda ir Žodžio klausymas yra svarbiau už artimo meilę, taigi reikia ieškoti būdo kaip šias dvi meiles neatsiejamai sujungti. Dvi meilės – Dievui ir artimui – viena kitai neprieštarauja, o viena kitą papildo, nes Meilė yra viena.

„O reikia tik vieno“.

Taigi, kaip mums suprasti, kas yra tas vienintelis reikalingas dalykas? Mums gali padėti sakinio pradžia: „Morta, Morta...“ (41 eil.). Vardo pakartojime, kuris gali pasirodyti kaip priekaišto skelbimas, išties atpažįstamas asmeninis kvietimas-pašaukimas. Atrodo, kad Jėzus kviečia Mortą naujai siekti santykio, susisaistyti tokiu ryšiu, kuris nebūtų tarno, bet draugo, atsiveriančio giliam santykiui su juo. Chiara Lubich rašo: „Jėzus išnaudojo šias aplinkybes, kad paaiškintų tai, ko labiausiai reikia žmogaus gyvenimui. [...] Klausyti Jėzaus Žodžio. O Lukui, pasakojančiam šį epizodą, klausyti žodžio reiškia juo gyventi. [...] Ir tu turi taip elgtis: priimti žodį, leisti, kad tavyje jis įvykdytų pokytį. Tačiau to nepakanka. Taip pat svarbu likti ištikimu, saugant žodį širdyje, kad jis kurtų tavo gyvenimą, kaip kad žemė savo įsčiose laiko sėklą, kad ši sudygtų ir duotų vaisių. Taigi, veikiami Dievo žodžio duokite naujo gyvenimo vaisių.“

„O reikia tik vieno“.

Kas žino, kiek progų, kaip kad Morta ir Marija, priimti Mokytoją savo namų intymume turėsime ir mes, kad prie jo kojų kaip tikri mokiniai galėtume atsiduoti klausymuisi. Dažnai rūpesčiai, ligos, įsipareigojimai, taip pat džiaugsmai ir pasitenkinimai mus išblaško įvykių sūkuryje, nepalikdami laiko sustoti, kad atpažintume Viešpatį ir į Jį įsiklausytume.

Šis Žodis yra puiki proga praktikuotis pasirinkti geresnę dalį – tai yra klausytis Jo Žodžio, kad įgautume tokią vidinę laisvę, kuri įgalina mus sėkmingai veikti savo kasdienybėje. Toks veikimas yra tarnavimą ir klausymąsi įprasminančio meilės santykio vaisius.

Letizia Magri

atsisiųsti

vaikams