Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2023 01 „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17).

„Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17).

Sausio mėnesio Gyvenimo Žodis paimtas iš pranašo Izaijo knygos pirmojo skyriaus. Ši frazė yra parinkta Maldos už krikščionių vienybę savaitei, kuri nuo sausio 18 iki sausio 25 dienos yra švenčiama visame Šiauriniame Žemės pusrutulyje. Tekstus jai parengė grupė JAV Minesotos valstijos krikščionių. Teisingumo klausimas yra labai aktuali tema. Nelygybė, prievarta, išankstinis nusistatymas auga toje visuomenės dirvoje, kuri iš visų jėgų stengiasi liudyti taikos ir vienybės kultūrą. Ir pranašo Izaijo laikai nelabai tesiskyrė nuo mūsiškių. Karai, sukilimai, siekis praturtėti, galia, stabmeldystė, socialinė vargšų atskirtis nulėmė tai, kad Izraelio tauta išklydo iš kelio. Pranašas labai kietais žodžiais kviečia savo tautą atsiversti ir nurodo kelią sugrįžti prie pirminės Dievo sandoros su Abraomu dvasios.

„Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui.“

Ką reiškia mokytis daryti gera? Tai reiškia, kad turime būti atviri mokymosi idėjai ir kad mes į tai turime įdėti pastangų. Kiekvieną dieną turime ką nors suvokti, ką nors pagerinti ir galime pradėti iš naujo, jei kažkur suklydome.

Ką reiškia ieškoti teisingumo? Tai tarsi lobis, kuris turi būti ieškomas, trokštamas, tai visų mūsų veiksmų tikslas. Teisingumo praktikavimas padeda išmokti daryti gera, padeda suprasti Dievo valią, kuri yra mūsų gėris.

Izaijas pateikia konkrečių pavyzdžių. Žmonės, kuriuos Dievas labiausiai išskiria iš kitų kaip labiausiai neapsaugotus, yra engiamieji, našlaičiai ir našlės. Dievas kviečia savo tautą konkrečiai rūpintis kitais, ypač tais, kurie negali apginti savo teisių. Visos religinės praktikos, apeigos, aukos, maldos Jam nėra malonios, jei visa tai nesuderinta su gėrio siekiu bei teisingumo praktika.

„Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui.“

Šitas Gyvenimo Žodis skatina mus daryti gera kitiems, turėti įdėmų žvilgsnį ir praktiškai padėti tiems, kuriems to reikia. Mūsų atsivertimo kelias mus skatina atverti širdis, protą, rankas ypač tiems, kurie kenčia.

Anot Chiaros Lubich, „teisingumo troškimas bei ieškojimas nuo amžių įrašyti žmogaus sąžinėje, pats Dievas juos įdėjo į jų širdis. Tačiau nepaisant per ilgą istoriją pasiektų laimėjimų ir pažangos, kaip dar toli mums iki visiško Dievo plano įgyvendinimo! Karai, kurie vyksta dar ir šiandien, terorizmas, etniniai konfliktai liudija, kad yra suvešėjusi socialinė ir ekonominė nelygybė, neteisingumas, neapykanta. (...) Be meilės, pagarbos žmogui ir dėmesingumo jo poreikiams, asmeniniai santykiai gali būti korektiški, tačiau gali virsti ir formaliais, negalinčiais veiksmingai atsakyti į žmonių poreikius. Be meilės niekada nebus tikro teisingumo, gėrybių pasidalinimo tarp turtingųjų ir vargšų, dėmesingumo kiekvieno vyro bei moters unikalumui ir konkrečioms jų situacijoms, kuriose jie yra.“

„Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui.“

Gyventi dėl suvienyto pasaulio – tai prisiimti sau atsakomybę už žmonijos žaizdas, darant mažus gestus, kurie galėtų padėti kurti žmonijos šeimą.

Kartą J. iš Argentinos susitiko su instituto, kuriame anksčiau dėstė, direktoriumi ir kuris, remdamasis kažkokiu motyvu, buvo J. atleidęs iš to darbo. Kai direktorius atpažino jį, bandė pasišalinti, bet J. nuėjo link jo. J. pasiteiravo apie naujienas, o direktorius pasidalino dabartinio laikotarpio sunkumais, tuo, kad jis gyvena kitame mieste ir ieško darbo. J. pasisiūlo jam padėti ir jau kitą dieną tarp saviškių išplatina pranešimą apie tai, kad kažkam iš jo pažįstamų reikia darbo. Atsakymo nereikėjo ilgai laukti. Kai direktorius gauna pranešimą apie jam siūlomą darbą, beveik negali tuo patikėti! Jis tai priima su ypatingu dėkingumu, ypač dėl to, kad žmogus, kuris anksčiau buvo jo paties atleistas iš darbo, dabar juo konkrečiai pasirūpina.

O J. gauna „šimteriopai“, nes kaip tik tuo momentu sulaukia dviejų darbo pasiūlymų, apie kuriuos svajojo nuo pat to laiko, kai įstojo į universitetą. Jis taip pat nustebintas ir paliestas tokios konkrečios Dievo meilės.

Parengė Patrizia Mazzola ir Gyvenimo Žodžio komanda

atsisiųsti

vaikams